Bescherming persoonsgegevens

Privacy
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en houden ons aan de wet. De persoonlijke informatie die je ons verschaft, zal altijd vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.

 

Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling, zoals bijvoorbeeld het bezorgen van je bestelling.

 

Ronne Vinkx
Ronne Vinkx, gevestigd aan Veerman 48, 3201 GJ te Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Ronne Vinkx
Veerman 48
3201 GJ Spijkenisse
https://www.ronnevinkx.nl
info@ronnevinkx.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ronne Vinkx verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ronnevinkx.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ronne Vinkx verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Ronne Vinkx analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Ronne Vinkx neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ronne Vinkx) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ronne Vinkx bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia: deze ontvangen we na inschrijving voor een workshop of bestelling van een product en bewaren we in principe oneindig omwille van bedrijfsvoering

Adres: we ontvangen je adres na het doen van een bestelling en we bewaren je adres in principe oneindig omwille van bedrijfsvoering

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Ronne Vinkx verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ronne Vinkx gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Cookies: Googly Analytics
Namen: _ga, _gat_UA-763369-1, _gid
Functie: Analytische cookies die websitebezoek meten
Bewaartermijn: 50 maanden

 

Cookie: HotJar - _hjClosedSurveyInvites
Naam: _hjClosedSurveyInvites
Functie: Deze cookie zorgt ervoor dat je een survey niet meerdere malen ziet, indien we de survey zo ingesteld hebben.
Bewaartermijn: 365 dagen

 

Cookie: HotJar - _hjDonePolls
Naam: _hjDonePolls
Functie: Deze cookie zorgt ervoor dat je een poll niet nogmaals ziet wanneer je hem al hebt ingevuld.
Bewaartermijn: 365 dagen

 

Cookie: HotJar - _hjMinimizedPolls
Naam: _hjMinimizedPolls
Functie: Deze cookie zorgt ervoor dat je een feedback poll niet nogmaals uitgeklapt ziet, vanaf het moment dat je deze hebt ingeklapt.
Bewaartermijn: 365 dagen

 

Cookie: HotJar - _hjDoneTestersWidgets
Naam: _hjDoneTestersWidgets
Functie: Deze cookie zorgt ervoor dat je het formulier van een Recruit User Testers widget niet nogmaals ziet nadat je deze hebt ingevuld.
Bewaartermijn: 365 dagen

 

Cookie: HotJar - _hjMinimizedTestersWidgets
Naam: _hjMinimizedTestersWidgets
Functie: Deze cookie zorgt ervoor dat een Recruit User Testers widget ingeklapt blijft als je door de site navigeert.
Bewaartermijn: 365 dagen

 

Cookie: HotJar - _hjIncludedInSample
Naam: _hjIncludedInSample
Functie: Deze cookie zorgt ervoor dat HotJar weet dat je in de steekproef zit die gebruikt wordt bij het maken van funnels.
Bewaartermijn: 365 dagen

 

Cookie: Collection Id
Naam: collectionId
Functie: Onthouden welke collectie op de site je als laatst bezocht hebt, zodat we de navigatie hierop kunnen afstemmen
Bewaartermijn: Tot einde van de browsersessie

 

Cookie: Location Id
Naam: locationId
Functie: Onthouden welke locatiepagina op de site je als laatst bezocht hebt, zodat we de navigatie hierop kunnen afstemmen
Bewaartermijn: Tot einde van de browsersessie

 

Cookie: Photo Referrer
Naam: photoReferrer
Functie: Onthouden welke pagina op de site je als laatst bezocht hebt, zodat we de navigatie hierop kunnen afstemmen
Bewaartermijn: Tot einde van de browsersessie

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ronne Vinkx en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ronnevinkx.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Ronne Vinkx wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ronne Vinkx neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ronnevinkx.nl.

Meer infoBestel nu